STAATSCOURANTGemeente Leidschendam-Voorburg _ verkeersbesluit tot het aanwijzen van de Rozenlaan als parkeerverbodzone

Aanvraag voor Bestuur | Gemeenten

Het dictum van het besluit van 15 januari 2013, kenmerk 811820, als volgt te wijzigen: 1. Het verkeersbesluit van 14 november 2011, kenmerk 666689, in te trekken 2. het bestaande tijdelijke parkeerverbod aan weerszijden van de Rozenlaan (verkeersbesluit van 22 augustus 2011, kenmerk 628022) in te trekken en de borden model E1 RVV te verwijderen. 3. De Rozenlaan aan te wijzen als parkeerverbodzone door het plaatsen van de borden model E01zb en E01ze RVV. Leidschendam-Voorburg, 3 april 2013 Namens burgemeester en wethouders D.R. Gussekloo Hoofd afdeling Stadsbeheer

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Leidschendam. Bekijk alle Bekendmakingen leidschendam in .

https://leidschendamkrant.nl/bekendmakingen-leidschendam/

Deel dit bericht:

Redactie Leidschendamkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Leidschendamkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Leidschendam.

Gerelateerde berichten