GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning (kenmerk 1054611) Prinses Beatrixlaan 40 Leidschendam plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Algemene informatie Omgevingsvergunning verleend voor het het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning.Datum bekendmaking besluit: 30 november 2023Meer informatie? Het besluit kunnen we op uw verzoek digitaal toezenden, hiervoor kan u contact opnemen met telefoonnummer 14070 of stuur een e-mail naar info-leefomgeving@lv.nl vermeld hierbij het bovenstaand kenmerk.Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit.Maakt u gebruik van internet en heeft u een DigiD? Dien uw bezwaarschrift dan digitaal in via https://www.lv.nl/bezwaar-en-beroep.Heeft u geen internet of wil u liever per brief bezwaar maken dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam. Vermeld in uw bezwaarschrift:1. naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;2. de datum en handtekening;3. een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;4. de argumenten voor bezwaar. Voorlopige voorziening Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Meer informatie hierover vind u hier.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Leidschendam. Bekijk alle Bekendmakingen Leidschendam in Leidschendam.

https://leidschendamkrant.nl/bekendmakingen-leidschendam/

Deel dit bericht:

Redactie Leidschendamkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Leidschendamkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Leidschendam.

Gerelateerde berichten